Thị trấn Hải Hà

1 Quầy thuốc Số 26 973963885 Quảng Ninh Hải Hà số nhà 11 Trần Bình Trọng thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà/QUẢNG NINH
2 Quầy Thuốc Yến Anh 0978887523 Quảng Ninh Hải Hà 25 Phan Đình Phùng ,Quảng Hà ,Hải Hà/QUẢNG NINH