Thị Xã Bà Rịa

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1791 Ngọc Châu 2543825199 Bà Rịa Vũng Tàu Thị Xã Bà Rịa 12, Lê Quý Đôn, Phường Phước Hiệp, Thị Xã Bà Rịa
1792 Nguyễn Lê 906334656 Bà Rịa Vũng Tàu Thị Xã Bà Rịa 216, Nguyễn Thanh Đằng, Phước Hiệp, Thị Xã Bà Rịa