Thị xã Bến Tre

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1485 Thiên An 2753814234 Bến Tre Thành Phố Bến Tre 351b , Kp1, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre