Thị xã La Gi

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Bình Thuận
Thị xã La Gi
Nhà thuốc Số 115 548, Thống Nhất, Lagi, 02523871316
2 Bình Thuận
Thị xã La Gi
Nhà Thuốc Đồng Tiến- Em Hòa 518 Thống Nhất, Thị xã Lagi, Phường Tân An/BÌNH THUẬN 0933435809