Thị xã Phổ Yên

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Thái Nguyên
Phổ Yên
Nhà thuốc Quý Lan số nhà 91 , Tổ dân phố 3, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên 0977728709
2 Thái Nguyên
Phổ Yên
Quầy thuốc Thanh Khương Tiểu Khu 3, TT Ba Hàng 0915456463
3 Thái Nguyên
Phổ Yên
Quầy thuốc Thắng Hương ⭐ Tiểu Khu 4 TT Ba Hàng 0967 080 055