Thị xã Tây Ninh

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/Huyện Địa chỉ
1 Nhà thuốc Đại Nam 0917217707 Tây Ninh TP Tây Ninh 101 Võ Thị Sáu, P3, TP Tây Ninh, Tây Ninh