TP Bạc Liêu

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
572 NT Mai Yến BL 0913990118/ 02913825355 Bạc Liêu TP Bạc Liêu 74- Hoà Bình- Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu