TP Hòa Bình

Tên NT /ĐL SDT Quận/huyện Địa chỉ
Nhà Thuốc Đức Hạnh 936261618 TP Hòa Bình Sô 210 Đại Lộ Thịnh Lang, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình
Nhà thuốc Thanh Thúy 2 915578967 TP Hòa Bình SN 233, Tổ 9, Đường Đại Lộ Thịnh La, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình
Nhà thuốc Thanh Thúy HB 915578967 TP Hòa Bình Số nhà 48 mới, 19 cũ, Tổ 16, đường Ngô Quyền, P. Phương Lâm, Hòa Bình
Nhà Thuốc Tây Bắc 908012453 TP Hòa Bình Số 64 Đinh Tiên Hoàng, Tổ 1 Phường Tân Thịnh
Nhà thuốc Hà Khoa 1 936731666 TP. Hòa Bình Số 799 – Tổ 5 – Đường An Dương Vương – TP Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình
Nhà thuốc Hà Khoa 2 901413222 TP. Hòa Bình Số 195/14 – Phường Đồng Tiến – Thành Phố Hòa Bình – Hòa Bình
Nhà thuốc Nga Cách 2 968078468 TP Hòa Bình Số 12 – Đường Chi Lăng – TP Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình
Nhà Thuốc Nam Hải 0888 514 388 TP Hòa Bình Số 376, Tổ 15, P. Hữu Nghị
Nhà Thuốc Ngọc Lan 0915 675 271 TP Hòa Bình Tổ 13, P.Hữu Nghị
Nhà thuốc Hoài Dũng 0393 657 530 TP Hòa Bình Số 601 Cù Chính Lan
Nhà thuốc Ngọc Tú 0983 748 491 TP Hòa Bình 557, Tổ 20, Cù Chính Lan
Nhà thuốc Mai Hoa HB 973757768 TP Hòa Bình Số 410, tổ 18, đường Cù Chính Lam, Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình