TP. KonTum

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nt Hoàng Anh 905195599 Kon Tum Thành Phố Kon Tum 212, Trần Hưng Đạo, 0, Thành Phố Kon Tum
2 Nt Vạn Bảo Tín 977176397 Kon Tum Thành Phố Kon Tum 251, Trần Phú, -,
3 Nhà thuốc Thủy Giang 0976462777 Kon Tum Thành Phố Kon Tum 28 Hoàng Văn Thụ, Tp. Kon Tum /KON TUM