TP Lào Cai

1 Nhà thuốc Thu Hương 0986606496 Lào Cai TP Lào Cai Lô 25 đường t8 tổ 9 phường Pom Hán thành phố Lào Cai
2 Nhà thuốc số 2 Cam Đường – Chị Thoa 0395034070 Lào Cai TP Lào Cai Quầy trung tâm, đối diện cây xăng Cam Đường, Huyện Cam Đường, Tỉnh Lào Cai
3 Nhà thuốc Thành Tâm 0869041985 Lào Cai TP Lào Cai Tổ 15, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
4 Nhà thuốc Thành tâm 0869041985 Lào Cai TP Lào Cai 515 Nhạc Sơn, Cốc Lếu, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai
5 NHÀ THUỐC ÁNH DƯƠNG 0985883145 Lào Cai TP Lào Cai 148 Tuệ Tĩnh, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
6 NHÀ THUỐC 103 0987367640 Lào Cai TP Lào Cai SỐ 061 NGÔ VĂN SỞ, PHƯỜNG PHỐ MỚI, THÀNH PHỐ LÀO CAI
7 NHÀ THUỐC BÌNH AN 0977499820 Lào Cai TP Lào Cai SỐ 198 HÀM NGHI, PHƯỜNG KIM TÂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI
8 NHÀ THUỐC KIM QUY 0976166518 Lào Cai TP Lào Cai SỐ 167 TUỆ TĨNH, KIM TÂN, LÀO CAI
9 NHÀ THUỐC MINH PHƯƠNG 0988575525 Lào Cai TP Lào Cai SỐ 010 PHẠM HỒNG THÁI, PHƯỜNG PHỐ MỚI, THÀNH PHỐ LÀO CAI
10 NHÀ THUỐC NGỌC DIỆP 0989196565 Lào Cai TP Lào Cai 138 ĐƯỜNG TUỆ TĨNH, PHƯỜNG KIM TÂN, TỈNH LÀO CAI
11 NHÀ THUỐC NGỌC TRÂM 0914655398 Lào Cai TP Lào Cai 392 HOÀNG LIÊN, KIM TÂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI
12 NHÀ THUỐC Hồng Quân 0904927101 Lào Cai TP Lào Cai 051 đường B6 phường BẮC LỆNH, THÀNH PHỐ LÀO CAI
13 NHÀ THUỐC THỦY VÂN 0964028289 Lào Cai TP Lào Cai SỐ 154 HÀM NGHI, PHƯỜNG KIM TÂN, THÀNH PHỐ LÀO CAI
14 NHÀ THUỐC THỦY VÂN 0964028289 Lào Cai TP Lào Cai Cổng Bệnh Viên Sản Nhi Đường D1
15 Nhà Thuốc Tâm Bình 0977878235 Lào Cai TP Lào Cai SN 144 Võ Nguyên Giáp, Phường Bắc Cường
16 Nhà Thuốc An Huy 0976171198 Lào Cai TP Lào Cai SỐ 817 LÊ THANH, PHƯỜNG NAM CƯỜNG, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI
17 Quầy Thuốc số 3 CTY TNHH 1 TV Minh Phú Thành 0388669105 Lào Cai TP Lào Cai Đối Diện Chợ Xã Cam Đường,
18 QUẦY THUỐC SỐ 16 – ĐẶNG THỊ HẢI 835700699 Lào Cai TP Lào Cai TỔ 7 POM HÁN, THỊ XÃ CAM ĐƯỜNG, LÀO CAI
19 QUẦY THUỐC SỐ 16 – NGUYỄN ĐỨC CHIẾN 966393656 Lào Cai TP Lào Cai TỔ 7 POM HÁN, THỊ XÃ CAM ĐƯỜNG, LÀO CAI
20 QUẦY THUỐC LAN VŨ 395798869 Lào Cai TP Lào Cai SỐ 150 HÀM NGHI, KIM TÂN, LÀO CAI