TP.Pleiku

STT Tên NT SĐT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nt Quang Trung 0914045127 Gia Lai Thành Phố Pleiku 07, Quang Trung, Diên Hồng, Thành Phố Pleiku
2 Quầy Ngọc Cảnh 0909828675 Gia Lai Thành Phố Pleiku 558, Lê Duẩn, Thắng Lợi, Thành Phố Pleiku
3 Nt Trung Tâm 0979126903 Gia Lai Thành Phố Pleiku 04, Quang Trung, Hội Thương, Thành Phố Pleiku
4 Nt Linh Trang 0914189399 Gia Lai Thành Phố Pleiku 69, Lê Duẫn, Phù Đổng, Thành Phố Pleiku
5 Quầy thuốc tây 06- Bùi nghĩa Hà 0912864626 Gia Lai Thành Phố Pleiku Qầy thuốc Tây 06- đối diện bv tỉnh- đường Tôn Thất Tùng- Tp. Pleiku- Gia Lai
6 Nt Trang 0914228950 Gia Lai Thành Phố Pleiku 74-76, Hoàng Văn Thụ, Hoa Lư, Thành Phố Pleiku