TP. Quảng Ngãi

STT Khu vực Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
1 Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
NT Thái Bình 69 Lê Trung Đình, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 0916916745
2 Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
NT Phương Nga 324 Nguyễn Công Phương , TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 0919380138
3 Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
NT Thịnh Phát 297, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi 02553822194
4 Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
NT Nam Thành 441, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi 02553710019
5 Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
NT Hưng Phát 236, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi 02553820603
6 Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
Quầy thuốc Thanh Bình 213-215, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 0553826035
7 Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
Nhà thuốc Việt Phương 331, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 0556271257