TP Sóc Trăng

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Nt Minh Trí 02993821691 Sóc Trăng Thành Phố Sóc Trăng 25, Phan Chu Trinh, 1, Thành Phố Sóc Trăng
2 Nt Vạn Hoà Đường 0916565654 Sóc Trăng Thành Phố Sóc Trăng 202, Lý Thường Kiệt, 4, Thành Phố Sóc Trăng
3 Nt Thiên Thuận 0918079702 Sóc Trăng Thành Phố Sóc Trăng 12A, Kênh Cầu Xéo, 8, Thành Phố Sóc Trăng
4 Nt Thiên Thuận 2 0918079702 Sóc Trăng Thành Phố Sóc Trăng 320, Lý Thường Kiệt, 4,