TP Vĩnh Long

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1779 Đức Thọ Sanh 2703822812 Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 57, Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
1780 Khải Hoàn 2703851818 Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 79, Đường 1/5, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
1781 Ngọc Lan 2703822725 Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 64/4F, Đường Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long
1784 Khải Hoàn 2 2703851919 Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long 5, Lưu Văn Liệt, Phường 2, Thành Phố Vĩnh Long
1785 Anh Huy 2703862379 Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long F31, Đinh Tiên Hoàng, P8, Thành Phố Vĩnh Long
1786 Quầy Thuốc Hạnh Uyên 979211119 Vĩnh Long Thành Phố Vĩnh Long Ấp nhà thờ, Xã Tường Lộc, Tường Lộc, Thành Phố Vĩnh Long