Văn Chấn

STT TÊN NHÀ THUỐC SĐT TỈNH Quận/Huyện ĐỊA CHỈ
1 Quầy thuốc Hà Thị Vững 0975241061 Yên Bái Văn Chấn Gần Trung Tâm y tế Văn Chấn (Ngã Ba Khe), HUyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái