Văn Yên

STT Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
1 Quầy thuốc cổng chợ Mậu A, Dược sĩ Nguyễn phương Thúy 0902222203 Yên Bái Văn Yên Cổng chợ Mậu,Thị trấn Mậu A,Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
2 Quầy thuốc Nguyễn văn hiếu 0974638602 Yên Bái Văn Yên Thôn Cây Đa, Xã An Thịnh
3 Quầy thuốc Bùi Thị Thu 0326 668 998 Yên Bái Văn Yên Đối Diện Cây Xăng chợ An Thịnh,
4 Hiệu Thuốc Trần Thị Hậu 0963373305 Yên Bái Văn Yên chợ Trung Tâm . Xã An Thịnh. Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái