Huyện Si Ma Cai

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Quầy thuốc số 2 Simacai, Dược Lào Cai, Chị Lý, 0964672860 Lào Cai Si Ma Cai Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai